Medycyna pracy

Zgodnie z definicją publikowaną przez GUS, medycyna pracy to:

„Teoretyczna i praktyczna dziedzina medycyny, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy i sposobu wykonywania pracy na stan zdrowia pracujących, oraz minimalizowanie negatywnych skutków zdrowotnych pracy poprzez odpowiednią profilaktykę.”

Zważywszy na utrudniony obecnie dostęp do szeroko pojętych badań profilaktycznych, dla wielu osób, często właśnie badania w zakres medycyny pracy dają jakąkolwiek szansę na kontrolę stanu zdrowia.
W związku z tym, pracodawcom oferujemy możliwość przeprowadzenia badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla zatrudnionych, często w zakresach szerszych niż wskazywane w obowiązujących przepisach.
W każdym przypadku badań okresowych i wstępnych, pracownik ma wykonywane podstawowe badania laboratoryjne ( morfologia, OB., badanie ogólne moczu).
W ramach badań profilaktycznych, na zlecenie lekarza, wykonujemy RTG klatki piersiowej.
Jeśli występuje konieczności oceny stanu zdrowia przez lekarzy specjalistów, oferujemy codziennie dostęp do okulisty, laryngologa, neurologa, psychologa.
Prosimy również o uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu leczenia trwającego dłużej niż 30 dni.

W placówce istnieje możliwość wykonania szybkich testów alkoholowo-narkotykowych (8 punktowych) w cenie 100 zł.

Jakie badania wykonujemy

  • badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników na stanowiskach biurowych, produkcyjnych, budowlanych, a także spawaczy oraz osób pracujących na wysokości (do i powyżej 3 m),
  • badania dla kierowców,
  • badania dla operatorów wózków widłowych i maszyn budowlanych,
  • badania dla licencjonowanych pracowników ochrony,
  • badania dla osób starających się o pozwolenie na broń,
  • badania dla pracowników żeglugi śródlądowej,
  • międzynarodowe świadectwa morskie.
Jak musisz się przygotować do badania:

musisz posiadać skierowanie na badanie wystawione przez zakład pracy

Jakie dokumenty musisz zabrać:

Musisz posiadać ze sobą skierowanie na badanie wstępne/okresowe lub kontrolne. Jeśli jesteś kierowcą i posiadasz ważne orzeczenia psychotechniczne – zabierz je ze sobą.

Wszystkie badania i konsultacje wykonujemy w jednym miejscu, w ciągu jednego dnia.

Prowadzimy wizytacje stanowisk pracy

Zapewniamy udział w komisjach BHP

Wykonujemy szczepienia ochronne dla pracowników w miejscu zatrudnienia

Rejestracja na badanie

Rejestracja na badania medycyny pracy odbywa się droga mailową:

mp@evomed.com.pl
medycynapracy@evomed.com.pl  – (W tytule wiadomości prosimy o zaznaczenie: badanie kontrolne, badanie wstępne lub badanie okresowe.)

lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.00

Abyśmy mogli zarejestrować Ciebie na badanie potrzebujemy skan lub wyraźne zdjęcie skierowania z zakładu pracy.

W przypadku rejestracji mailowej wszystkie informacje otrzymają Państwo tą drogą. Przy rejestracji osobistej wszystko wyjaśnimy w okienku rejestracji.

W przypadku badań kontrolnych dodatkowo prosimy o zaznaczenie, kiedy przypada ostatni dzień zwolnienia lekarskiego, w celu ustalenia jak najszybszego terminu wizyty. Prosimy również o uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o możliwości powrotu do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Wszystkie badania realizujemy w jednej lokalizacji.
Posiadamy pracownię RTG na miejscu wraz z laboratorium analitycznym.

Pracodawco – jeśli jesteś zainteresowany podpisaniem z nami umowy skontaktuj się z nami
Tel. kontaktowy 91 81 40 271
mp@evomed.com.pl
medycynapracy@evomed.com.pl

Cennik

Medycyna pracy – cennik komercyjny – 22.03.2022r. Cena
Udział w komisji BHP (1 godzina)                150,00 zł
Wizytacja stanowisk pracy lekarz (1 godzina)                150,00 zł
Wizytacja stanowisk pracy pielęgniarka (1 godzina)                120,00 zł
Konsultacja lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia                  100,00 zł
Psychiatra – badanie lekarskie – koncesja na obrót bronią i amunicją, cenna brutto               274,39 zł
Pracownik ochrony fizycznej – komplet badań                550,00 zł
Pracownik ochrony fizycznej – badanie lekarskie – bez psychotechniki                400,00 zł
Konsultacja neurologa                  90,00 zł
Konsultacja laryngologa                  90,00 zł
Konsultacja okulisty (z możliwością wykonania autorefraktometru)                  90,00 zł
Konsultacja ortopedy                  185,00 zł
Lekarz psychiatra                185,00 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (z własną książeczką)                  120,00 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (z wydaniem  książeczki)                130,00 zł
Psychotechnika, badanie widzenia zmierzchowego i efektu olśnienia                  55,00 zł
Psychiatra – badanie detektywów z wyd. orzeczenia pierwszorazowe (wstępne)                150,00 zł
Psychiatra – badanie detektywów z wyd. orzeczenia kolejne (okresowe)                100,00 zł
Psychotechnika, operator wózki widłowe,suwnica,dźwig,koparki                150,00 zł
Psychiatra – badanie lekarskie – posługiwanie się bronią palną (myśliwską, gazową)                100,00 zł
Badanie lekarskie odwoławcze na broń (np. myśliwską, sportową,do użytku własnego)                772,36 zł
Psychotechnika, praca na wysokości                150,00 zł
Psychotechnika, kierowcy                150,00 zł
Psychotechnika, praca przy zabezpieczeniu technicznym, marynarze                150,00 zł
Psychotechnika, kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej (z wydaniem orzeczenia)                150,00 zł
Psychotechnika, wydanie orzeczenia dla detektywów                150,00 zł
Psychotechnika, posługiwanie się bronią (myśliwską, gazową) z wydaniem orzeczenia,inspektor transportu ruchu drogowego                200,00 zł
Psychotechnika, koncesja na obrót bronią i amunicją z wydaniem orzeczenia, cena brutto                274,39 zł
Badanie psychologiczne odwoławcze na broń (np. myśliwską, sportową, do użytku własnego), cena brutto                772,36 zł
Psychotechnika, wydanie orzeczenia dla sędziego, kuratora, syndyka, prokuratora, asesora) – grupa II                200,00 zł
Psychotechnika strażnik miejski / gminny                150,00 zł
Badanie psychologiczne – po odebraniu prawa jazdy, (cena nie zawiera 23% podatku VAT)                121,95 zł
Psychotechnika,egzaminator i instruktor nauki jazdy,  (cena nie zawiera 23% podatku VAT) – grupa I                121,95 zł
Psycholog – badanie w kierunku cech organicznych uszkodzenia mózgu (z wydaniem opinii)                250,00 zł
Psycholog – badanie sprawności umysłowej / intelektu  (z wydaniem opinii)                150,00 zł
Psycholog – badanie sfery osobowości (z wydaniem opinii)                150,00 zł
Psycholog – badanie kompleksowe (intelekt + osobowość)                180,00 zł
Międzynarodowe świadectwo zdrowia dla marynarzy                186,00 zł
Świadectwo śródlądowe                  80,00 zł
Badanie lekarskie na posługiwanie się bronią (myśliwską, gazową) z wydaniem orzeczenia                250,00 zł
Badanie lekarskie dla sędziów, kuratora, syndyka, prokuratora, asesora                150,00 zł
Orzeczenie lekarskie dla detektywa                100,00 zł
Koszt książeczki (ŻÓŁTA FEBRA)                  10,00 zł
Orzeczenie lekarskie – urlop dla nauczycieli (usługa kompleksowa)                120,00 zł
Certyfikat (Seafarer Medical Certificate)                186,00 zł
Świadectwo Duńskie                186,00 zł
Certyfikat morski – inny                80,00 zł
Wzory świadectw

Realizujemy świadectwa m.in:

Angola
(pdf, 128.00 Kb)
Bahama
(pdf, 501.54 Kb)
Belgia
(pdf, 290.80 Kb)
Cypr
(pdf, 299.68 Kb)
Doctor report
(docx, 9.80 Kb)
Fit to travel
(pdf, 141.73 Kb)
Liberia
(pdf, 99.93 Kb)
Malta
(pdf, 101.86 Kb)
Singapur II
(pdf, 62.37 Kb)
Singapur III
(pdf, 72.53 Kb)
Singapur I
(pdf, 149.41 Kb)
Vanuatu
(pdf, 148.74 Kb)
Wyspy Marszala
(doc, 81.50 Kb)
(,
Warning: Division by zero in /evomed_prod/web/wp-content/themes/moai/loop/pliki.php on line 21
NaN b)
Placówka
Specjalizacja
dr n. med. Anna Józefowicz
Lekarz medycyny pracy
ul. Dubois 27
gabinet: 313
dr n. med. Jan Achrem
Lekarz medycyny pracy
ul. Dubois 27
gabinet: 318
wtorek-środa 10:20-13:00, czwartek 11:00-14:00
lek. spec. Alicja Juchniewicz
Lekarz medycyny pracyOkulista
lek. spec. Bożena Abucewicz
Lekarz medycyny pracy
lek. spec. Elżbieta Haładuda
Lekarz medycyny pracy
ul. Dubois 27
gabinet: 314
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:45-14:00, czwartek 11:00-16:00
lek. spec. Grażyna Makowska-Szałabawka
Lekarz medycyny pracy
lek. spec. Hanna Michniewicz-Bujniewicz
Lekarz medycyny pracy
ul. Dubois 27
gabinet: 3
poniedziałek-piątek 8:00-8:45
lek. spec. Jan Balczewski
Lekarz medycyny pracy
ul. Dubois 27
gabinet: 306
poniedziałek-czwartek 11:20-13:00
lek. spec. Wiesława Nowak-Steciuk
Lekarz medycyny pracy