USG

Ultrasonografia (USG) – badanie, które pozwala w sposób bezinwazyjny na zbadanie narządów oraz tkanek za pomocą fal ultradźwiękowych. Ukazuje nie tylko wielkości i kształt narządów, ale także ich położenia względem siebie.
Badanie USG pozwala na wykrycie wielu stanów chorobowych w organizmie, a do tego może być wiele razy powtarzane.

Ultrasonografia opiera się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości. Ludzkie ucho nie może ich usłyszeć, mają one zdolność przenikania komórek naszego organizmu, ale nie działają na nie niekorzystnie, jak na przykład promienie rentgenowskie. Obraz badanego narządu wyświetlany jest na monitorze. Aby przewodzenie impulsów było łatwiejsze, fragment ciała poddawany diagnostyce smaruje się specjalnym żelem.

W naszej Placówce korzystamy ze specjalistycznego sprzętu:

AFFINITI 70 – najlepszy aparat ze specjalną głowicą typu matrix do badania piersi (małych narządów) – ogólnodiagnostyczny.
Logic P7 GE – ogólnodiagnostyczny.
Voluson P6 GE – poradnia ginekologiczna.
Flex Focus BK medical – poradnia urologiczna.
Vivid S6 GE – poradnia kardiologiczna.
Siemens Acuson x300 – poradnia chirurgiczna.
ClearVue 550 – poradnia ortopedyczna.

RTG I DENSYTOMETR

Badanie RTG (skrót od rentgen), badanie radiologiczne wykorzystujące promienie rentgenowskie (promienie X) do wykonania prześwietlenia badanej części ciała, np. kręgosłupa, klatki piersiowej czy stawów.

Prześwietlenie wykorzystuje różnicę w pochłanianiu (absorpcji) promieni przez tkanki, w szczególności miękkie I twarde, dlatego doskonale nadaje się do badania:

 • kości w przypadku podejrzeń ich złamania,
 • kręgosłupa,
 • jamy brzusznej i jej narządów – diagnoza przyczyn niespecyficznych bólów brzucha,
 • klatki piersiowej i płuc – np. diagnoza zapalenia płuc, gruźlicy i zmian nowotworowych.

Badanie radiologiczne jest bezbolesne, bezinwazyjne oraz wykonywane bardzo szybko. Czas trwania to zaledwie kilka minut – pacjent w zależności od badanej części ciała przyjmuje odpowiednią pozycję i oczekuje na wyzwolenie promieni przez radiologa znajdującego się w odrębnym pomieszczeniu.

Densytometria jest rodzajem badania rentgenowskiego, które służy do oceny gęstości mineralnej kości. Jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce osteoporozy. Pomaga lekarzowi ocenić ryzyko złamań kości, a w niektórych przypadkach rozstrzyga, czy należy rozpocząć leczenie osteoporozy (służy także do oceny skuteczności leczenia).
Wynik badania wyrażony jest za pomocą wskaźników porównujących gęstość kości osoby badanej z gęstością kości młodych zdrowych osób (T-score) i rówieśników (Z-score). Najbardziej przydatna jest densytometria bliższego końca kości udowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa, znacznie rzadziej wykonuje się badanie kości w innych lokalizacjach (np. przedramienia).
W badaniu Total Body ocenie poddana zostaje masa tkanki kostnej całego szkieletu poprzez wyznaczenie gęstości w g/cm². Następnie dzięki specjalnemu oprogramowaniu aparat Lunar – Prodigy porównuje wynik do wartości szczytowych dla danej płci lub kontrolnej grupy rówieśniczej.
Możliwa jest również ocena mineralizacji tkanki kostnej w poszczególnych segmentach szkieletu.
Podczas badania densytometrycznego całego kośćca analizie poddany zostaje także skład ciała z wyznaczeniem masy tkanki tłuszczowej oraz jej procentowego udziału względem masy ciała, a także rozkładu percentylowego względem populacji referencyjnej.

Wskazania do wykonania badania Total Body:
-Profilaktycznie przy ocenie ogólnego stanu zdrowia
-Osoby będące na diecie odchudzającej
-Pacjenci z zaburzeniami wchłaniania
-W stanach nieprawidłowego odżywienia (otyłość, wyniszczenie, głodzenie)
-W niektórych zaburzeniach hormonalnych przy towarzyszących zmianach w zakresie zawartości tkanki tłuszczowej
-Sportowcy w celu kontroli składu ciała (przyrost tkanki mięśniowej, ubytek tkanki tłuszczowej)
-Wszyscy dbający o dobrą kondycję fizyczną w celu sprawdzenia składu ciała (przyrost tkanki mięśniowej, ubytek tkanki tłuszczowej)

W naszej pracowni pracujemy na sprzęcie:

UDR 596i United Imaging – RTG ogólnodiagnostyczne
Kodak 8000 – Pantomogram
Lunar Prodigy GE – Densytometr RTG

Przeciwwskazania

Głównym i bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania RTG jest ciąża – wykonuje się je tylko w wyjątkowych przypadkach. Nie zaleca się również częstszego wykonywania badania, niż 2 razy do roku.

Na badanie wymagane jest skierowanie.

POZOSTAŁE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Audiometria

Audiometria tonalna to badanie słuchu polegające na określaniu progu słyszenia, czyli najmniejszego natężenia sygnału dźwięku. Stosuje się w niej dźwięki o określonej częstotliwości i natężeniu, na które pacjent musi zareagować naciskając przycisk na urządzeniu, które trzyma w ręce. Podczas badania pacjent umieszczany jest w specjalnej kabinie, która jest szczelnie izolowana. W umiejętnie wytłumionym pomieszczeniu badana osoba odpowiada po usłyszeniu dźwięku. Poszczególne sygnały dźwiękowe generowane są z audiometru bezpośrednio do specjalnych słuchawek. Uzyskane wyniki prezentowane są w postaci audiografów, czyli krzywych obrazujących ewentualne schodzenia i ubytku słuchu. Dzięki opisywanemu badaniu zdecydowanie łatwiej jest zaproponować skuteczne leczenie, czy też dobrać optymalny aparat słuchowy.

Spirometria

Spirometria (z łaciny spiro – oddychać i metria – pomiar) to bezbolesne i nieinwazyjne badanie, mierzące objętość i pojemność płuc pacjenta. Określa ono również szybkość przepływu powietrza przez płuca i oskrzela w równych fazach oddychania. Polega na wykonywaniu w określony sposób wdechów i wydechów przez specjalny ustnik połączony z urządzeniem zwanym spirometrem. Badania spirometryczne pozwalają na szybką diagnozę poważnych schorzeń dróg oddechowych i wdrożenie odpowiedniego ich leczenia oraz zakup ratującego życie sprzętu, takiego jak koncentrator tlenu, lub inhalator. Wynik spirometrii to minimum trzy krzywe przedstawiające zależność między przepływem powietrza a objętością płuc badanej osoby, które następnie interpretuje lekarz. Na ich podstawie stwierdzić można zaburzenia sprawności wentylacyjnej, takie jak zmniejszenie ilości pęcherzyków płucnych, czy zwężenie oskrzeli.

EKG

Za pomocą badania EKG przedstawiany jest obraz elektrycznej aktywności serca. Dzięki temu badaniu możemy dokonać oceny rytmu i częstości pracy serca oraz wykryć uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca.
Istnieje kilka głównych problemów zdrowotnych, są nimi przede wszystkim różne schorzenia serca. EKG wykorzystywane jest u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Dzięki badaniu można zaobserwować, czy stosowane przez nich leki antyarytmiczne są skuteczne.
Badanie pozwala również zdiagnozować niedotlenienie mięśnia sercowego – niezwykle cenne jest ono w poszukiwaniu przyczyny występowania u chorego bólu w klatce piersiowej. Z pomocą EKG możliwe jest też rozróżnienie np. bólu spowodowanego przez zawał serca od bólu, który wynika ze schorzeń układu oddechowego. Echokardiografia bywa również zlecana przy występowaniu u pacjenta omdleń, nadciśnienia tętniczego czy kołatań serca.

Holter RR (ciśnieniowy)

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

 • leki należy przyjmować wg stałych zleceń lekarskich, chyba że lekarz zadecyduje inaczej
 • przed badaniem należy zadbać o higienę ciała i wykąpać się gdyż przez dobę – czas trwania badania -nie można się kąpać
 • należy założyć luźne ubranie z krótkim rękawem nieuciskającym mankietu pompującego się cyklicznie
 • kobieta, jeśli przyjdzie w biustonoszu, pozostanie w nim dobę, do zakończenia badania

PRZEBIEG BADANIA

 • nie należy zbliżać Holtera do urządzeń elektrycznych, m.in. takich jak: telefony komórkowe, telewizory i in. bliżej niż 1m
 • należy unikać urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, np. kuchenki mikrofalowe, indukcyjne, transformatory, koce i poduszki elektryczne ponieważ może mieć to wpływ na pracę urządzenia i rejestrowanie zapisu;
 • aparat nie jest wodoodporny, należy chronić go przed wodą i wilgocią
 • aparat należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokimi i niskimi temperaturami, kurzem i pyłem, wstrząsami i upadkiem z wysokości
 • pomiary odbywają się automatycznie i cyklicznie przez dobę w odstępach 30 min

Holter EKG

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

 • należy poinformować lekarza i pielęgniarkę o wszczepionych stymulatorach, rozrusznikach, kardiowerterach, planowanych zabiegach chirurgicznych i fizjoterapeutycznych
 • leki należy przyjmować wg stałych zleceń lekarskich chyba, że lekarz zadecyduje inaczej
 • przed badaniem należy zadbać o higienę ciała i wykąpać się gdyż przez dobę – czas trwania badania -nie można się kąpać
 • nie stosować na klatkę piersiową i brzuch balsamów, emulsji, olejków do ciała, kremów, maści ponieważ uniemożliwi to prawidłowe przyklejenie elektrod do ciała
 • należy założyć luźne ubranie, nie uciskające elektrody
 • kobieta, jeśli przyjdzie w biustonoszu, pozostanie w nim dobę, do zakończenia badania
 • mężczyźni celem prawidłowego naklejenia elektrod muszą ogolić klatkę piersiową i brzuch

PRZEBIEG BADANIA

 • nie należy zbliżać Holtera do urządzeń elektrycznych, m.in. takich jak: telefony komórkowe, telewizory i in. bliżej niż 1m
 • należy unikać urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, np. kuchenki mikrofalowe, indukcyjne, transformatory, koce i poduszki elektryczne ponieważ może mieć to wpływ na pracę urządzenia i rejestrowanie zapisu;
 • aparat nie jest wodoodporny, należy chronić go przed wodą i wilgocią
 • aparat należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysokimi i niskimi temperaturami, kurzem i pyłem, wstrząsami i upadkiem z wysokości

Rejestracja

Na badania RTG, USG oraz densytometrię można zarejestrować się osobiście w rejestracji na 1 piętrze, w godzinach 08:00-15:00 lub telefonicznie w godzinach 08:00-15:00.

Na pozostałe badania, kieruje lekarz rodzinny lub specjalista, rejestracja odbywa się na parterze, w rejestracji głównej lub telefonicznie pod ogólnymi numerami telefonów 918140202, 918140252.

Kontakt

tel: 91 81 40 236
e-mail: rtg@evomed.com.pl
tel: 91 81 40 252
e-mail: dokumentacja@evomed.com.pl

 

Do pobrania

Upoważnienie do odbioru wyniku

Cennik

rodzaj świadczenia Cena
Pantomogram cyfrowy 80,00 zł
RTG – jedna okolica z opisem, 1 projekcja 60,00 zł
RTG – jedna okolica z opisem, 2 projekcje 110,00 zł
RTG – jedna okolica z opisem, 3 projekcje 150,00 zł
RTG – jedna okolica z opisem, 4 projekcje 190,00 zł
Badanie telemetryczne (stitching) – bez opisu 100,00 zł
USG narządów wewnętrznych 130,00 zł
USG jama brzuszna – dzieci 130,00 zł
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne 130,00 zł
USG tarczycy 130,00 zł
USG szyi 130,00 zł
USG jąder 130,00 zł
USG piersi 200,00 zł
USG serce 200,00 zł
USG staw kolanowy, barkowy i inne stawy 200,00 zł
USG dwa stawy badanie porównawcze 280,00 zł
USG dwa stawy- różne 330,00 zł
USG stawy biodrowe u dzieci 150,00 zł
USG przezciemiączkowe 150,00 zł
Próba wysiłkowa 180,00 zł
Holter EKG 120,00 zł
Holter RR-ciśnieniowy 120,00 zł
USG DOPPLER (jeden obszar) 180,00 zł
USG DOPPLER (dwa obszary) 270,00 zł
USG DOPPLER (trzy obszary) 340,00 zł
Biopsja cienkoigłowa tarczycy 350,00 zł
Densytometria (kręgosłup lub szyjka kości udowej) 90,00 zł
Densytometria Total Body 130,00 zł
Densytometria Total Body – pakiet 4 badań 400,00 zł
Ekg bez opisu 55,00 zł
Ekg z opisem 70,00 zł
Spirometria 60,00 zł
Audiometria 40,00 zł

Nasi specjaliści

Placówka
Specjalizacja
Agnieszka Wesołowska
Radiolog
Katarzyna Chamier-Ciemińska
Radiolog
Irena Mirwa-Tomczak
Radiolog
Michał Zieliński
Radiolog
Łukasz Polanowski
Radiolog i diagnostyka obrazowa
Tomasz Sorówka
Radiolog i diagnostyka obrazowa
Grażyna Klimek
Radiodiagnostyk I stopnia (RTG)
Monika Sochańska
Lekarz specjalista Radiologii i diagnostyki obrazowej
Zdzisława Druzd
Technik RTG
Anna Gądek
Technik RTG
Maja Kałuwak
Technik RTG
Jolanta Klucznik
Technik RTG