Poradnia zdrowia psychicznego

W poradni zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorób o charakterze nerwicowym i psychotycznym, wspieramy osoby potrzebujące specjalistycznej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Wykonujemy także badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń ostrą, myśliwską, sportową, licencje.

PSYCHIATRA

Osoby, które doświadczają problemów utrudniających funkcjonowanie, np. wysoki poziom lęku, przygnębienie, brak sił, zaburzenia snu, mogą skorzystać z konsultacji psychiatrycznej. Ma ona na celu ocenę stanu zdrowia, wywiad z pacjentem i postawienie rozpoznania wstępnego oraz ustalenie sposobów i zasad ewentualnego dalszego leczenia.

PSYCHOLOG

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują zasięgnąć konsultacji specjalisty w celu poradzenia sobie z konkretnymi bieżącymi problemami mogą skorzystać z porady psychologicznej.

Rejestracja

Rejestracja do poradni zdrowia psychicznego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00:

  • Osobiście w rejestracji pok. 432
  • telefonicznie 91 81 40 247

Drogi pacjencie do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie, do psychologa należy się rejestrować ze skierowaniem.

Nasi specjaliści:

med. Krystyna Miastowska – specjalista z zakresu psychiatrii
mgr Agata Giergielewicz – psycholog, ocena funkcji poznawczych, medycyna pracy
mgr Paweł Rutkowski – psycholog
mgr Zofia Grygier- psycholog