PROFESOR ANNA CZECH NOWYM DIABETOLOGIEM W EVOMED WARSZAWA

Do zespołu lekarzy EVOMED w Warszawie dołączyła wyjątkowa specjalistka: 

Prof. dr hab. n. med. Anna Czech – diabetolog

Członek ekspertów do spraw zaleceń w dziedzinie diabetologii. W latach 2000-2005 pełniła funkcje Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii. Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Autorka 326 prac naukowych i 22 monografii zawodowych. Laureatka nagród Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia naukowe. Odznaczona medalem Stowarzyszenia Osób z Cukrzycą w Polsce “Za Zwycięstwo nad Cukrzycą”. Cały czas prowadzi aktywne działania na rzecz polepszenia warunków leczenia osób z cukrzycą i poprawy jakości ich życia.