ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ W PRZYCHODNIACH EVOMED

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SPÓŁKA EVOMED MAJĄC NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ZMIENIONA ZOSTAŁA ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PACJENTÓW.

Podstawowa Opieka Zdrowotna:
We wszystkich naszych poradniach udzielamy świadczeń w ramach porad telefonicznych. Jeśli jest taka potrzeba pacjent jest umawiany na wizytę lekarską w przychodni.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
Poradnie udzielają świadczeń w formie porad telefonicznych. W przypadku konieczności pacjent umawiany jest na wizytę w przychodni.

Opieka psychiatryczna:
Świadczenia realizowane są w formie porad telefonicznych przez lekarza psychiatrę oraz zespół naszych psychologów. Jeśli jest taka potrzeba pacjent wzywany jest na wizytę w przychodni.

Rehabilitacja Lecznicza:
Wszystkie świadczenia w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej, poradni lekarza rehabilitacji, rehabilitacji na oddziale dziennym zostają wstrzymane do odwołania. Dotyczy to zarówno przychodni w Szczecinie jak i w Pyrzycach.

Stomatologia:
Wszystkie świadczenia w zakresie stomatologii zostają wstrzymane do odwołania.

Świadczenia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego realizowane są w 109 Szpitalu Wojskowym oraz w Szpitalu MSWIA w Szczecinie bez zakłóceń.

Telefony kontaktowe do przychodni:Przychodnia EVOMED przy ulicy Dubois 27 w Szczecinie:
tel. 91 351 02 27
tel. 91 814 02 02
tel. 91 814 02 52
Przychodnia EVOMED przy ulicy Strzałowskiej 25 w Szczecinie:
tel. 91 421 49 20
tel. 91 422 85 63
Przychodnia EVOMED przy ulicy Starzyńskiego 2 w Szczecinie:
tel. 91 489 31 49
Przychodnia EVOMED przy ulicy Stołczyńska 161 w Szczecinie:
tel. 91 421 79 35
Przychodnia EVOMED przy ulicy Kwiatowej 2 w Pyrzycach: