Zofia Kosowska-Toczkowska
Lekarz chorób wewnętrznych
ul. Dubois 27
Anna Ejchost
Lekarz POZ
ul. Dubois 27
Barbara Grzegorzek-Lizak
Lekarz POZ
ul. Dubois 27
Marlena Stachurska
Lekarz POZ
ul. Dubois 27
Monika Krysztofiak
Lekarz POZ
ul. Dubois 27
Renata Pielska
Lekarz POZ
ul. Dubois 27
Joanna Łapko
Pediatra
ul. Dubois 27
Łukasz Sienkiewicz
Ratownik medyczny
ul. Dubois 27
Aleksandra Ruducha
Lekarz POZ
ul. Starzyńskiego 2
Jolanta Łubczonek
Lekarz POZ
ul. Starzyńskiego 2
Paweł Brysiewicz
Lekarz POZ
ul. Starzyńskiego 2
Lucyna Biernacka
Lekarz internista
ul. Strzałowska 25
Renata Dziewanowska
Pediatra
ul. Strzałowska 25
Barbara Basa
Lekarz POZPediatra
ul. Strzałowska 25