Katarzyna Chamier-Ciemińska
Radiolog
ul. Dubois 27
Irena Mirwa-Tomczak
Radiolog
ul. Dubois 27
Michał Zieliński
Radiolog
ul. Dubois 27
Łukasz Polanowski
Radiolog i diagnostyka obrazowa
ul. Dubois 27
Tomasz Sorówka
Radiolog i diagnostyka obrazowa
ul. Dubois 27
Grażyna Klimek
Radiodiagnostyk I stopnia (RTG)
ul. Dubois 27
Monika Sochańska
Lekarz specjalista Radiologii i diagnostyki obrazowej
109 Szpital Wojskowy, ul. Piotra Skargi 9-11Szpital MSWiA, Jagiellońska 44
Zdzisława Druzd
Technik RTG
ul. Dubois 27
Anna Gądek
Technik RTG
ul. Dubois 27
Maja Kałuwak
Technik RTG
ul. Dubois 27
Jolanta Klucznik
Technik RTG
ul. Dubois 27