BEZPIECZNA DIAGNOSTYKA W SZPITALU 109

Szanowni Państwo, w związku z informacjami o wystąpieniu przypadków zakażenia koronawirusem pracowników 109.

MEDYCYNA PRACY – REJESTRACJA

rejestracja na usługi z zakresu medycyny pracy odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: mp@evomed.com.pl

TELEPORADY

Teleporady
• Teleporada zostaje wprowadzona w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov- 2 wywołującego chorobę COVID 19.
• W Przychodniach EVOMED teleporada odbywa się z wykorzystaniem systemów łączności telefonicznej oraz teleinformatycznej.
• Poza sytuacjami wyjątkowymi, uzasadnionymi stanem zagrożenia życia lub zdrowia, każda wizyta lekarska musi zostać poprzedzona teleporadą.
• Teleporada realizowana jest przez uprawniony personel medyczny na podstawie zgłoszenia telefonicznego do rejestracji przychodni:
Szczecin
1. Dubois 091-81 40 202, 091-81 40 252,
2. Starzyńskiego 091-489 31 49
3. Strzałowska 091-422 86 53
4. Skolwin 091-421 79 35
Warszawa
Marszałkowska 022- 652 05 01
• Rejestracja, korzystając z danych osobowych zgromadzonych w systemie informatycznym przychodni weryfikuje tożsamość pacjenta i umawia na teleporadę zgodnie z grafikiem pracy personelu udzielającego teleporad, informując jednocześnie pacjenta o przedziale czasowym, w którym personel skontaktuje się z pacjentem w celu przeprowadzenia teleporady. Podany przedział czasowy jest nie dłuższy niż 60 min. (+ – 1H)
• Personel medyczny poprzez system teleinformatyczny, otrzymuje informację dotyczącą pacjentów zarejestrowanych na określone przedziały czasowe.
• W ustalonym dla konkretnego pacjenta przedziale czasowym, dokonywane jest połączenie z pacjentem na wskazany w systemie nr telefonu. W przypadku gdy pacjent nie odbiera połączenia, personel dokonuje 2 kolejnych prób nawiązania połączenia, przy czym odstęp czasowy pomiędzy pierwszą
a trzecią próbą nawiązania połączenia nie może być krótszy niż 10 min.
• Po skutecznym nawiązaniu połączenia, personel medyczny weryfikuje dane pacjenta.
• Informacje i zalecenia dokonane w trakcie teleporady są odnotowywane w dokumentacji.
• Jeżeli w trakcie teleporady, personel medyczny uzna za konieczne przeprowadzenie wizyty bezpośredniej, umawia na taką wizytę pacjenta z pominięciem rejestracji.
• Jeżeli w trakcie teleporady wystawiania jest e- recepta, Personel informuje o tym pacjenta i ustala sposób przekazania kodu recepty: 1) bezpośrednio w trakcie teleporady, 2) poprzez wiadomość SMS na nr telefonu pacjenta wykazany w bazie danych przychodni.
• Jeżeli w trakcie teleporady wystawiane jest zlecenie na badania diagnostyczne lub skierowanie do poradni specjalistycznej, personel informuje pacjenta o tym fakcie i przekazuje informacje o miejscu, czasie i sposobie odbioru wystawionego zlecenia i/ lub skierowania.

Recepty, wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne
• Pacjenci przychodni, stale przyjmujący określone leki lub inne wyroby medyczne, mogą zdalnie zgłaszać wnioski o wystawienie recepty lub wniosek na zaopatrzenie w inne wyroby medyczne pod nr telefonów:
Szczecin
1 Dubois 091-81 40 278,
2 Starzyńskiego 091-489 31 49
3 Strzałowska 091-422 86 53
4 Skolwin 091-421 79 35

Mailowo: recepty@evomed.com.pl
Za pomocą SMS: 690 053 595,
podając :
1. imię i nazwisko pacjenta
2. pesel
3. nazwisko lekarza rodzinnego
4. numer telefonu do kontaktu
5. leki – nazwa, dawka, ilość opakowań
Warszawa
Marszałkowska 022- 652 05 01

• Weryfikacja tożsamości osoby zamawiającej dokonywana jest na takiej samej zasadzie jak przypadku teleporad.

• Personel przyjmujący zlecenie weryfikuje w dokumentacji medycznej fakt przyjmowania przez pacjenta zamawianego wyrobu medycznego i przekazuje stosowną informację do lekarza rodzinnego pacjenta składającego zamówienie.

• Po weryfikacji przez lekarza zasadności wypisania recepty lub określonego innego wyrobu medycznego , lekarz wypisuje e – receptę lub e –wniosek.

• Wygenerowany kod recepty lub wniosku zostaje przekazany pacjentowi w następującym sposób:

1) Poprzez SMS
2) Telefonicznie
3) Odbiór osobisty.

ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ W PRZYCHODNIACH EVOMED

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SPÓŁKA EVOMED MAJĄC NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ZMIENIONA ZOSTAŁA ORGANIZACJA PRZYJĘĆ PACJENTÓW.

Podstawowa Opieka Zdrowotna:
We wszystkich naszych poradniach udzielamy świadczeń w ramach porad telefonicznych. Jeśli jest taka potrzeba pacjent jest umawiany na wizytę lekarską w przychodni.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
Poradnie udzielają świadczeń w formie porad telefonicznych. W przypadku konieczności pacjent umawiany jest na wizytę w przychodni.

Opieka psychiatryczna:
Świadczenia realizowane są w formie porad telefonicznych przez lekarza psychiatrę oraz zespół naszych psychologów. Jeśli jest taka potrzeba pacjent wzywany jest na wizytę w przychodni.

Rehabilitacja Lecznicza:
Wszystkie świadczenia w zakresie: fizjoterapii ambulatoryjnej, poradni lekarza rehabilitacji, rehabilitacji na oddziale dziennym zostają wstrzymane do odwołania. Dotyczy to zarówno przychodni w Szczecinie jak i w Pyrzycach.

Stomatologia:
Wszystkie świadczenia w zakresie stomatologii zostają wstrzymane do odwołania.

Świadczenia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego realizowane są w 109 Szpitalu Wojskowym oraz w Szpitalu MSWIA w Szczecinie bez zakłóceń.

Telefony kontaktowe do przychodni:Przychodnia EVOMED przy ulicy Dubois 27 w Szczecinie:
tel. 91 351 02 27
tel. 91 814 02 02
tel. 91 814 02 52
Przychodnia EVOMED przy ulicy Strzałowskiej 25 w Szczecinie:
tel. 91 421 49 20
tel. 91 422 85 63
Przychodnia EVOMED przy ulicy Starzyńskiego 2 w Szczecinie:
tel. 91 489 31 49
Przychodnia EVOMED przy ulicy Stołczyńska 161 w Szczecinie:
tel. 91 421 79 35
Przychodnia EVOMED przy ulicy Kwiatowej 2 w Pyrzycach:

ZAMKNIĘCIE PRZYCHODNI EVOMED PRZY ULICY DUBOIS 27

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SPÓŁKA EVOMED MAJĄC NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW PODJĘŁA DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU PRZYCHODNI PRZY ULICY DUBOIS 27 W DNIACH 16.03 – 27.03.

Lekarze rodzinni będą udzielać porad w formie telefonicznej (zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego) a w przypadku konieczności zbadania pacjenta osobiście będą umawiać na taka wizytę.
Świadczenia w ramach rehabilitacji leczniczej zgodnie z rekomendacją Krajowej Izby Fizjoterapeutów zostają wstrzymane.
Świadczenia w ramach stomatologii zostają odwołane.
Świadczenia w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Świadczeń Psychiatrycznych w możliwym zakresie będą realizowane w ramach porad telefonicznych a częściowo zostaną odwołane.

Recepty będą wystawiane w formie e-recept bez konieczności odbierania ich osobiście w związku z czym wszyscy pacjenci leczeni przewlekle otrzymają niezbędne recepty.

Telefony kontaktowe do przychodni:
Przychodnia EVOMED przy ulicy Dubois 27:
tel. 91 351 02 27
tel. 91 814 02 02
tel. 91 814 02 52

POZ – PORADY TELEFONICZNE

W związku z szerzeniem się koronawirusa SARS-CoV-2, EVOMED SP. z o.o. zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego od 16 marca wprowadza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw. TELEPORADY.
Wszystkie wizyty osobiste u lekarza rodzinnego zostają odwołane i zamienione w TELEPORADY (porady telefoniczne).
Lekarz będzie kontaktował się z Państwem w ramach konsultacji telefonicznej a jeśli będzie taka konieczność, umówi wizytę osobistą w przychodni.

Proszę nie przebywać na terenie przychodni o ile jest to możliwe.
Telefony kontaktowe do przychodni:

Przychodnia EVOMED przy ulicy Dubois 27:
tel. 91 351 02 27
tel. 91 814 02 02
tel. 91 814 02 52

Przychodnia EVOMED przy ulicy Strzałowskiej 25:
tel. 91 422 85 63
tel. 91 421 49 20

Przychodnia EVOMED przy ulicy Starzyńskiego 2:
tel. 91 489 31 49

SARS-CoV-2, EVOMED SP. z o.o. zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego od 16 marca wprowadza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej tzw.

WSTRZYMANA REJESTRACJA INTERNETOWA

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i koniecznością wdrożenia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, EVOMED Sp. z o.o. podjął decyzję o wstrzymaniu do odwołania rejestracji internetowej.

Numery kontaktowe do rejestracji w przychodni przy ulicy Dubois 27:
91 351 02 27
91 814 02 02
91 814 02 52

w najbliższym czasie udostępniony zostanie dodatkowy numer telefonu.

WZMOŻONE ZACHOROWANIA NA ODRĘ

Szanowni Pacjenci,

w związku z zwiększoną zachorowalnością na odrę w Szczecinie, w przypadku w którym pojawią się u Państwa poniższe dolegliwości:
– gorączka
-katar
-światłowstręt
-suchy kaszel
-wysypka zaczynająca się na twarzy rozprzestrzeniająca się na ciało / za uszami kolejno na twarzy a następnie zajmującej tułów i kończyny,

prosimy o kontakt z naszą przychodnią przy ulicy Dubois 27 pod numerem telefonu: 511 196 334 w celu umówienia wizyty i podjęcia działań ograniczających dalsze zakażenia co zmniejszy możliwość przeniesienia choroby na inne osoby.

pozdrawiamy
Zespół EVOMED

PRZENIESIENIE REHABILITACJI!

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż świadczenia realizowane w przychodni EVOMED przy ulicy Starzyńskiego 2 (wcześniej Centrum Rehabilitacji Terapia) w zakresie rehabilitacji zostają od stycznia przeniesione do przychodni EVOMED przy ulicy Dubois 27 (I piętro).
Nie zmienią się Państwa godziny przyjęć.
Aktualnie dzwonimy do każdego z Państwa w celu poinformowania o powyższej zmianie.

W przypadku pytań proszę o kontakt: 91 421 42 28

Pozdrawiamy
Zespół EVOMED

Dziękujemy

Drodzy Państwo,

nasz kontrakt z NFZ na domową opiekę pielęgniarską w Warszawie niestety nie został przedłużony. Przez ostatnie 15 lat dawaliśmy z siebie wszystko, aby jak najlepiej zatroszczyć się o naszych pacjentów. 1 lipca nasi (często wieloletni) podopieczni musieli przejść pod opiekę innych podmiotów medycznych.

Zawsze czujemy się odpowiedzialni za zdrowie i dobre samopoczucie naszych pacjentów. Dlatego zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby nie odczuli oni tej sytuacji, a zmiana realizatora świadczeń nie spowodowała przerwy w opiece.

Dziękujemy wszystkim naszym podopiecznym za wspólnie spędzone lata, a naszemu dzielnemu zespołowi za troskę i zaangażowanie godne bohaterów!